همکاری با راهنمای اتباع (لیدر)

کلینیک تخصصی داخلی نوین فارابی / همکاری با راهنمای اتباع (لیدر)

درمانگاه نوین فارابی امکان همکاری با لیدرهای محترم را دارد، در صورت داشتن بیمار اتباع می توانید جهت راهنمایی و دریافت نوبت با شماره تماس 09020069902 هماهنگ فرمایید.